Розклад екзаменів на 2-ий семестр 2016-2017 навчального року

Друк PDF
Дата Екзаменатор Аудиторія Група Дисципліна
24.5 Звоздецький Т.І. 34 405 гр. Еквівалентність лінійних операторів
24.5 Маценко В.Г. 26 502 гр. Комп.моделюв. еколого-екон. систем
25.5 Кучуран А.М. 3 404 гр. Політологія
25.5 Кучуран А.М. 3 406 гр. Політологія
25.5 Ленюк О.М. 36 501 гр. Охорона праці в галузі
25.5 Ленюк О.М. 36 509 гр. Охорона праці в галузі
26.5 Перцов А.С. 33 401 гр. Функціональні мови програмування
26.5 Перцов А.С. 33 407 гр. Функціональні мови програмування
27.5 Петришин Р.І. 39 202 гр. Диференціальні рівняння
27.5 Петришин Р.І. 39 207 гр. Диференціальні рівняння
27.5 Романенко Н.В. 22 402 гр. Теорія керування
27.5 Романенко Н.В. 22 422 гр. Контроль якості та тестування програмного забезпечення
28.5 Петришин Р.І. 39 204 гр. Диференціальні рівняння
28.5 Петришин Р.І. 39 205 гр. Диференціальні рівняння
29.5 Селіверстов С.І. каф. 401 гр. Основи охорони праці
29.5 Пилип Г.М. каф. 402 гр. Основи охорони праці
29.5 Пилип Г.М. каф. 404 гр. Основи охорони праці
29.5 Пилип Г.М. каф. 405 гр. Основи охорони праці
29.5 Романів Л.В. каф. 406 гр. Основи охорони праці
29.5 Пилип Г.М. каф. 407 гр. Основи охорони праці
29.5 Романів Л.В. каф. 422 гр. Основи охорони праці
29.5 Довгей Ж.І. 29 509 гр. Метод.розв.олімп. задач з інф. та ТЗН
2.6 Черевко І.М. 33 401 гр. Аналіз даних
2.6 Фартушинський Р.Б. 24 404 гр. Теоретична фізика
2.6 Перун Г.М. 34 405 гр. Варіаційне числення і методи оптимізації
2.6 Мироник В.І. 13 406 гр. Вибрані питання ріманової геометрії
2.6 Черевко І.М. 33 407 гр. Аналіз даних та знань
3.6 Черевко І.М. 18 402 гр. Аналіз даних
3.6 Черевко І.М. 18 422 гр. Аналіз даних
6.6 Кушнірчук В.Й. 39 401 гр. Методи оптимізації та дослід. операцій
6.6 Перун Г.М. 34 404 гр. Варіаційне числення і методи оптимізації
6.6 Кучуран А.М. 3 405 гр. Політологія
6.6 Фартушинський Р.Б. 38 406 гр. Теоретична фізика
6.6 Кушнірчук В.Й. 39 407 гр. Методи оптимізації та дослідження операцій
6.6 Кучуран А.М. 3 422 гр. Політологія
7.6 Кушнірчук В.Й. 3 402 гр. Методи оптимізації та дослід. операцій
9.6 Фартушинський Р.Б. 33 405 гр. Теоретична фізика
9.6 Лукашів Т.О. 32 407 гр. Моделювання складних систем
9.6 Мельник Г.В. 24 422 гр. Логічні алгоритми і системи штуч. інт.
10.6 Мельник Г.В. 28 402 гр. Методи штучного інтелекту
10.6 Лучко В.М. 38 404 гр. Задачі дифузії і теплопровідності
10.6 Перун Г.М. 37 406 гр. Варіаційне числення і методи оптимізації
10.6 Черевко І.М. 3 501М гр. Моделі управління проектами
11.6 Платаш Л.Б. 24 304 гр. Педагогіка та мет.соц-вих.роб.в сучасних ум.
12.6 Караванова Т.П. 22 101 гр. Програмування
12.6 Строєв О.М. 39 201 гр. Комп'ютерні мережі
12.6 Піддубна Л.А. 33 301 гр. Організація та обробка електронної інфор.
12.6 Платаш Л.Б. 24 305 гр. Педагогіка та мет.соц-вих.роб.в сучасних умовах
12.6 Сопронюк Т.М. 28 307 гр. Системне програмування
13.6 Колісник Р.С. 3 102 гр. Алгебра і геометрія
13.6 Караванова Т.П. 22 111 гр. Програмування
13.6 Сікора В.С. 23 146 гр. Лінійна алгебра
13.6 Краснокутська І.В. 28 202 гр. Алгоритми і структури даних
13.6 Юрченко І,В. 37 207 гр. Візуальне програмування у середовищі Delphi
13.6 Платаш Л.Б. 24 306 гр. Педагогіка та мет.соц-вих.роб.в сучасних ум.
13.6 Сопронюк Т.М. 27 322 гр. Системне програмування
13.6 Маценко В.Г. 39 502М гр. Комп.моделюв. еколого-екон. систем
13.6 Малик І.В. 38 503М гр. Вибрані задачі теорії часових рядів
13.6 Малик І.В. 38 507М гр. Методи стохастичного аналізу
13.6 Блажевський С.Г. 11 509М гр. Диференціальні моделі соц. та природничих процесів
13.6 Ленюк О.М. 33 546М гр. Чисел. м-ди розв. кр. задач для рівн. мат. фіз.
14.6 Колісник Р.С. 3 107 гр. Алгебра і геометрія
14.6 Сікора В.С. 23 109 гр. Лінійна алгебра
14.6 Радзиняк Т.І. 24 204 гр. Філософія
14.6 Сопронюк Т.М. 28 302 гр. Системне програмування
14.6 Піддубна Л.А. 11 501М гр. Інформ.системи і технології в управ.проек.
15.6 Колісник Р.С. 11 108 гр. Алгебра і геометрія
15.6 Радзиняк Т.І. 24 205 гр. Філософія
15.6 Антонюк С.В. 38 304 гр. Теорія ймовірностей
16.6 Бігун Я.Й. 28 201 гр. Обчислювальні методи
16.6 Радзиняк Т.І. 24 202 гр. Філософія
16.6 Строєв О.М. 33 301 гр. Обробка зображень та мультимедія
16.6 Антонюк С.В. 38 305 гр. Теорія ймовірностей
16.6 Піддубна Л.А. 23 307 гр. Організація баз даних та знань
16.6 Краснокутська І.В. 27 322 гр. Алгоритми і структури даних
17.6 Колісник Р.С. 18 101 гр. Алгебра і геометрія
17.6 Піддубна Л.А. 28 146 гр. Програмування
17.6 Радзиняк Т.І. 24 207 гр. Філософія
17.6 Антонюк С.В. 38 306 гр. Теорія ймовірностей
17.6 Сопронюк Т.М. 27 502М гр. Теорія імпульсних систем
17.6 Лукашів Т.О. 37 503М гр. Методика викладання математ. у ВШ
17.6 Лукашів Т.О. 37 507М гр. Методика викладання інформатики у ВНЗ
17.6 Маслюченко В.К. 39 509М гр. Числові системи
17.6 Маслюченко В.К. 39 546М гр. Теорія наближень
18.6 Михайлюк В.В. 33 102 гр. Математичний аналіз
18.6 Піддубна Л.А. 11 109 гр. Програмування
18.6 Колісник Р.С. 18 111 гр. Алгебра і геометрія
18.6 Готинчан Т.І. 24 501М гр. Модел. соц., економ. та еколог.процес.
19.6 Михайлюк В.В. 33 107 гр. Математичний аналіз
19.6 Маслюченко О.В. 37 204 гр. Математичний аналіз 2
19.6 Бігун Я.Й. 28 302 гр. Методи обчислень
19.6 Скутар І.Д. 24 322 гр. Серверна мова PHP
20.6 Михайлюк В.В. 38 108 гр. Математичний аналіз
20.6 Маслюченко О.В. 37 205 гр. Математичний аналіз 2
20.6 Антонюк С.В. 33 301 гр. Теорія ймовірності і математична стат.
20.6 Маслюченко В.К. 39 304 гр. Функціональний аналіз
20.6 Бігун Я.Й. 28 307 гр. Методи обчислень
21.6 Даскалюк О.Л. 33 101 гр. Українська мова (за проф.спрямув.)
21.6 Філіпчук М.В. 18 102 гр. Українська ділова мова
21.6 Попович Н.М. 11 146 гр. Українська мова (за проф.спрямув.)
21.6 Радзиняк Т.І. 24 201 гр. Філософія
21.6 Піддубна Л.А. 28 202 гр. Бази даних та інформаційні системи
21.6 Маслюченко В.К. 39 305 гр. Функціональний аналіз
21.6 Юрченко І.В. 38 503М гр. Стохастичні моделі актуарної математ.
21.6 Юрченко І.В. 38 507М гр. Прийняття рішень в соц.-економічн.системах
21.6 Михайлюк В.В. 37 509М гр. Методика викладання математики у ВНЗ
21.6 Михайлюк В.В. 37 546М гр. Методика викладання математики у ВНЗ
22.6 Попович Н.М. 24 107 гр. Українська мова (за проф.спрямув.)
22.6 Даскалюк О.Л. 33 109 гр. Українська мова (за проф.спрямув.)
22.6 Філіпчук М.В. 18 111 гр. Українська мова (за проф.спрямув.)
22.6 Піддубна Л.А. 11 207 гр. Організація баз даних та знань
22.6 Скутар І.Д. 28 302 гр. Серверна мова PHP
22.6 Маслюченко В.К. 39 306 гр. Функціональний аналіз
22.6 Івасюк Г.П. 23 501М гр. Управління бізнес-проектами
23.6 Попович Н.М. 24 108 гр. Українська мова (за проф.спрямув.)
24.6 Городецький В.В. 18 204 гр. Диференціальна геометрія і топологія
24.6 Піддубна Л.А. 22 301 гр. Бази даних та інформаційні системи
24.6 Антонюк С.В. 38 307 гр. Теорія ймовірності і матем. статистика
25.6 Блажевський С.Г. 33 201 гр. Диференціальні рівняння
25.6 Городецький В.В. 18 205 гр. Диференціальна геометрія і топологія
25.6 Пукальський І.Д. 37 304 гр. Елементи якісн.теор.звич.диф.рівнянь
25.6 Лукашів Т.О. 38 507М гр. Вибрані задачі приклад. системного аналізу
25.6 Житарюк І.В. 11 509М гр. Задачі з параметрами
26.6 Михайлюк В.В. 33 101 гр. Математичний аналіз
26.6 Караванова Т.П. 18 102 гр. Програмування
26.6 Маслюченко В.К. 38 146 гр. Математичний аналіз 1
26.6 Нестеренко В.В. 22 202 гр. Функціональний аналіз
26.6 Лінчук Ю.С. 37 305 гр. Оператори в просторах аналіт. функцій
26.6 Городецький В.В. 11 546М гр. М-ди теорії самоспряж. операторів та їх заст.
27.6 Караванова Т.П. 24 107 гр. Програмування
27.6 Піддубна Л.А. 11 108 гр. Програмування
27.6 Маслюченко В.К. 38 109 гр. Математичний аналіз 1
27.6 Михайлюк В.В. 33 111 гр. Математичний аналіз
27.6 Нестеренко В.В. 22 207 гр. Функціональний аналіз
27.6 Платаш Л.Б. 3 301 гр. Педагогіка (факультатив)
27.6 Городецький В.В. 18 306 гр. Простори з квадровною метрикою
27.6 Платаш Л.Б. 3 307 гр. Педагогіка (факультатив)
29.6 Нестеренко В.В. 22 201 гр. Прикладний функціональний аналіз
30.6 Філіпчук М.П. 28 102 гр. Математична логіка та теорія алгоритмів