Екзаменаційні комісії

П'ятниця, 18 грудня 2020, 12:34
Екзаменаційна комісія №1

Спеціальності: 113 «Прикладна математика», магістр (денна форма навчання), 122 «Комп’ютерні науки (інформаційні технології та управління проектами)», магістр (денна форма навчання), 124 «Системний аналіз», магістр (денна форма навчання)

Голова ЕК: Виклюк Ярослав Ігорович – доктор тех. наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків приватного вищого навчального закладу «Буковинський університет»;

Члени ЕК: Черевко Ігор Михайлович – доктор фіз.-мат. наук, проф., зав. кафедри математичного моделювання;
Бігун Ярослав Йосипович – доктор фіз.-мат. наук, проф., зав. кафедри прикладної математики та інформаційних технологій;
Маценко Василь Григорович – канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри прикладної математики та інформа­ційних технологій;
Юрченко Ігор Валерійович – канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри математичного моделювання;

Секретар ЕК: Фонарюк Наталя Іллівна – зав. лабораторії кафедри матема­тич­ного моделювання.
 
Посилання на онлайн-захисти дипломних робіт в ЕК №1 (о 8:30 щодня з 21.12 по 24.12.2020)

Екзаменаційна комісія №2

Спеціальності: 111 «Математика», 014.04 «Середня освіта (математика)» (денна та заочна форми навчання)

Голова ЕК: професор Житарюк Іван Васильович.

Посилання на онлайн-захисти дипломних робіт в ЕК №2 (о 8:30 щодня з 21.12 по 24.12.2020)
Востаннє оновлено Неділя, 20 грудня 2020, 15:23