Вітаємо Богдана Яшана з успішним захистом дисертації!

Середа, 23 грудня 2020, 15:11
Другим доктором філософії у Чернівецькому національному університеті став аспірант кафедри диференціальних рівнянь Богдан Яшан. Захист відбувся на факультеті математики та інформатики 18 грудня 2020 року на разовій спеціалізованій раді ДФ 76.051.003, спеціальність 111 "Математика". Тема дисертації: "Крайові задачі з імпульсними умовами для параболічних рівнянь з виродженням", науковий керівник – доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри диференціальних рівнянь Пукальський Іван Дмитрович. Доповідь була чітка та ґрунтовна, опоненти зазначили, що результати досліджень опубліковані у багатьох рейтингових журналах. На захисті були присутні і співробітники кафедри, які гарно відгукувалися не лише про результати дисертації, але і про самого аспіранта, підкреслюючи його наполегливість, старанність та працелюбність. Ректор університету Роман Петришин сказав, що неодноразово слухав доповіді Богдана на наукових семінарах і вважає, що він є гарною молодою зміною, та чудово влиється у колектив кафедри диференціальних рівнянь. Перед початком засідання перший проректор університету Василь Балух побажав комісії вдалої роботи та зауважив, що факультет математики та інформатики має потужні наукові школи, які поповнюються молодими науковцями – докторами філософії.

Голова ради:
Бігун Ярослав Йосипович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики та інформаційних технологій Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

Рецензенти:
Городецький Василь Васильович – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри алгебри та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
Мартинюк Ольга Василівна – доктор фізико-математичних наук, професор, декан факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

Опоненти:
Слюсарчук Василь Юхимович – доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України, професор кафедри вищої математики Національного університету водного господарства та природокористування;
Бугрій Олег Миколайович – доктор фізико-математичних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь Львівського національного університету імені Івана Франка.

Вітаємо Богдана з науковим ступенем – доктора філософії. Бажаємо не зупинятися на досягнутому.
Вітаємо Богдана Яшана з успішним захистом дисертації!
Вітаємо Богдана Яшана з успішним захистом дисертації!
Вітаємо Богдана Яшана з успішним захистом дисертації!