Вітаємо Альону Широковських з успішним захистом дисертації!

Середа, 23 грудня 2020, 15:22
Третьою докторкою філософії у Чернівецькому національному університеті стала аспірантка кафедри диференціальних рівнянь Альона Широковських. Захист відбувся на факультеті математики та інформатики 18 грудня 2020 року на разовій спеціалізованій раді ДФ 76.051.002, спеціальність 111 "Математика". Тема дисертації: "Нелокальна багатоточкова за часом задача для еволюційних псевдодиференціальних рівнянь з аналітичними символами", науковий керівник – доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри алгебри та інформатики Городецький Василь. Опоненти та рецензенти зазначали, що дисертаційна робота дуже об’ємна, результати вагомі та опубліковані у рейтингових міжнародних журналах. Обговорення було дуже активне, акцентувалася увага на застосуваннях одержаних результатів. За процедурою захисту слідкував проректор з наукової роботи Андрій Саміла, який засвідчував присутність членів спеціалізованої ради. Член-кореспондент НАН України Слюсарчук Василь сказав, що дуже радий за факультет математики та інформатики, випускником якого він є, а також радий за Городецького Василя, бо 18 грудня захистилася його 18 аспірантка, така собі магія чисел.

Голова ради:
Клевчук Іван Іванович, доктор фізико-математичних наук, доцент кафедри математичного моделювання факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Рецензенти:
Дрінь Ярослав Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математичних проблем управління і кібернетики Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
Пукальський Іван Дмитрович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри диференціальних рівнянь факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

Опоненти:
Слюсарчук Василь Юхимович, доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України, професор кафедри вищої математики навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки Національного університету водного господарства та природокористування;
Лопушанська Галина Петрівна, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри математичної статистики та диференціальних рівнянь механіко-математичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

На завершення засідання з вітальним словом та подякою членам ради звернувся перший проректор університету Василь Балух. Він зазначив, що ці два дні були насичені для факультету математики та інформатики, адже відбулися три захисти і родина факультету поповнилася трьома докторами філософії. Побажав всім успіху та не зупинятися на досягнутому.
Вітаємо Альону Широковських з успішним захистом дисертації!
Вітаємо Альону Широковських з успішним захистом дисертації!
Вітаємо Альону Широковських з успішним захистом дисертації!