Інформація

База тестових завдань

Друк PDF
База тестових завдань

База тестових завдань для вступників на спеціальність "Комп'ютерні науки" ОР "Магістр".
База тестових завдань для вступників на спеціальність "Математика" ОР "Магістр".
База тестових завдань для вступників на спеціальність "Прикладна математика" ОР "Магістр".
База тестових завдань з англійської мови.
База тестових завдань з французької мови.
База текстових завдань
з німецької мови.

 

Пограма співбесіди

Друк PDF
Програма співбесіди з математики для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр" (повна форма навчання) спеціальність - середня освіта (математика).
Програма співбесіди
 

Інформаційний буклет

Друк PDF
Інормаційний буклет факультету математики та інформатики можна переглянути за наступним посиланням.
Буклет

 

Додаток 4 до Правил прийому до ЧНУ імені Юрія Федьковича в 2017 році

Друк PDF
Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста чи ступеня магістра:
додаток
 

Додаток 3 до Правил прийому до ЧНУ імені Юрія Федьковича в 2017 році

Друк PDF

Перелік спеціальностей, конкурсних предметів, нормативних термінів навчання та вільних ліцензованих обсягів для вступників 2017 року, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА і вступають на навчання для здобуття ступеня БАКАЛАВРА (вартість навчання вказана для вступників 2016 року, а для вступників 2017 року вона буде визначена у червні 2017 року; ДЗ - можливе навчання за державним замовленням, ПЛ - навчання лише за кошти фізичних чи юридичних осіб):

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Спеціальності освітнього рівня бакалавра (спеціалізації) (освітні програми) Вступні випробування Курс, термін навчання Ліцензований обсяг Джерело фінансування Вартість першого року навчання, грн.
Назва Код Код Назва Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма
Прикладна математика 5.04030101 113 Прикладна математика Фаховий іспит 1 курс, 2 роки 30 25 ДЗ, ПЛ 15080 12000
Обслуговування програмних систем і комплексів 5.05010101 ПЛ
Обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102
Обслуговування комп’ютерних систем і мереж 5.05010201
Розробка програмного забезпечення 5.05010301
Обслуговування програмних систем і комплексів 5.05010101 122 Комп’ютерні науки (інформаційні технології та управління проектами) Фаховий іспит 1 курс, 2 роки 23 15 ДЗ, ПЛ 15080 12900
Обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102
Обслуговування комп’ютерних систем і мереж 5.05010201
Розробка програмного забезпечення 5.05010301
Прикладна математика 5.04030101 ПЛ
 

Перелік спеціальностей

Друк PDF
Перелік спеціальностей, нормативних термінів навчання та конкурсних предметів для вступників 2017 року, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на Факультет математики та інформатики.

Спеціальності:
  1. Математика
  2. Середня освіта (математика) (математика та інформатика)
  3. Середня освіта (інформатика) (інформатика та математика)
  4. Комп’ютерні науки (спеціалізація: інформаційні технології та управління проектами)
  5. Прикладна математика
  6. Системний аналіз
Сертифікати з ваговими коефіцієнтами:
  1. Українська мова та література (коеф. 0,25)
  2. Математика (коеф. 0,40)
  3. За вибором абітурієнта з переліку (коеф 0,25)

Спеціальності Предмет
Математика Історія України або Географія
Середня освіта (математика) (математика та інформатика)
Середня освіта (інформатика) (інформатика та математика)
Прикладна математика Іноземна мова або Фізика
Комп’ютерні науки (спеціалізація: інформаційні технології та управління проектами) Іноземна мова або Історія України
Системний аналіз

 

Додаток 5 до Правил прийому до ЧНУ імені Юрія Федьковича в 2017 році

Друк PDF
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти:

Спеціальності ступеня бакалавра Квота пільгових категорій Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів) Вагові коефіцієнти Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування за квотами
Назва Код
Середня освіта (математика) (математика та інформатика) 014.04 Встановлено 10% 1. Українська мова та література 0,25 100
2. Математика 0,4 100
3. Географія або Історія України 0,25 100
Середня освіта (інформатика) (інформатика та математика) 014.09 Встановлено 10% 1. Українська мова та література 0,25 100
2. Математика 0,4 100
3. Географія або Історія України 0,25 100
Комп’ютерні науки (спеціалізація: інформаційні технології та управління проектами) 122 Встановлено 10% 1. Українська мова та література 0,25 100
2. Математика 0,4 100
3. Іноземна мова або Історія України 0,25 100
Математика 111 Встановлено 10% 1. Українська мова та література 0,25 100
2. Математика 0,4 100
3. Географія або Історія України 0,25 100
Прикладна математика 113 Встановлено 10% 1. Українська мова та література 0,25 100
2. Математика 0,4 100
3. Фізика або Іноземна мова 0,25 100
Системний аналіз 124 Встановлено 10% 1. Українська мова та література 0,25 100
2. Математика 0,4 100
3. Іноземна мова або Історія України 0,25 100
 

Додаток 6 до Правил прийому до ЧНУ імені Юрія Федьковича в 2017 році

Друк PDF
Код спеціальності Назва спеціальності
014.04 Середня освіта (математика) (математика та інформатика)
014.09 Середня освіта (інформатика) (інформатика та математика)
111 Математика
124 Системний аналіз